Mini MBA – Најважните практични алатки за менаџерите на 21. век

Во денешната бизнис околина и модерни организации – каде роковите се пократки, вработените се поврзани 24/7, купувачите се позахтевни, а конкуренцијата посурова од кога и да е, без разлика дали сте менаџер на тим од голема организација или сопственик / управител на средна или мала компанија – Вашата работа е потешка и пополна со проблеми и предизвици од кога и да е!

Заедно со двајцата најбарани македонски тренери во моментов – Митко Керамитчиев и Коста Петров, ја дизајниравме оваа кратка и практична обука која на менаџерите од сите нивоа им дава практичен увид во најклучните аспекти од менаџирањето во денешната работна околина: планирањето на буџети и трошоци, контролирањето на маркетингот и продажбата, водењето на човечки ресурси во современите услови и современата бизнис реалност.

На овој тренинг ќе ги откриете разликите во “old school Vs. new school” менаџмент и ќе добиете барем неколку добри идеи кои ќе Ви помогнат да бидете поуспешни.

датум

5 јули 2018

време

09:30 -16:30 часот

локација

Скопје

хотел Best Western Скопје

АКЦИЈА 1+1 (за 1 платена котизација добивате 2)

Пријавете се веднаш!

office@SmartEvents.biz

02 30 60 077

На настанот ќе бидат обработени следните теми и повеќе прашања од оваа проблематика:

  • Кои се најголемите предизвици на современиот менаџер
  • Финансиска писменост во денешните организации
  • HR – регрутирање, менаџирање и контролирање на човечки ресурси
  • Клучот за успешни продажно/маркетиншки планови
  • Лидерски вештини за менаџерите на 21.век

Дел од нашите клиенти

АКЦИЈА 1+1 (за 1 платена котизација добивате 2)

Пријавете се веднаш!

office@SmartEvents.mk

02 30 60 077

попусти!

 

Пријавете се веднаш!